Nedtedigibaakoeh

Ei ordbok som forstår hva du leter etter.

(... og er tilpassa mobiltelefonen!)

Åpent

Alt (eller i alle fall nesten alt) som har med minoritetsspråk å gjøre burde være åpent tilgjengelig. Her vil du finne åpne ordbøker og andre analyseverktøy.

Åpen kildekode

Alt her er basert på åpen kildekode. Har du en ide for en app eller et forskingsprosjekt som trenger språklige ressurser? Du finner informasjon om hvordan du kan få tilgang til leksikonfiler og morfologiske og syntaktiske analyseprogram på Giellateknos hjemmeside.

Lingvistisk basis

Skriv hva du vil, og ordboka analyserer det for å finne sammensetninger og grunnformer.

«manai»
→ «manai» V Ind Prt Sg1
→ «mannat»
→ gå, dra, reise

Kildemateriale

Noerhtesaemiengïele ↔ daaroengïele

The dictionaries for South Saami and Norwegian build on material prepared by Albert Jåma and Tove Brustad in the Hemnes Saami Organization, but has in addition gained words from Giellatekno and Aajege's work with the Southern Sámi Oahpa.

Fant du et problem?

Hvis du finner noen feil, vær så snill og ta kontakt med oss. Beskriv problemet og fortell oss hvilken nettleser eller mobiltelefon du brukte, eller hvilket ord du søkte etter når du støtte på problemet.

Trenger du flere ordbøker? Her er den komplette lista, og flere andre ressurser.