ærfugl Dïhte sån baakoehammoe daehtie baakoste
ærfugl (subst.)

ærfugl (Not found in our corpus)
  • ærfugl subst. Msc ent. ubestemt

Fant du et problem?

Hvis du finner noen feil, vær så snill og ta kontakt med oss. Beskriv problemet og fortell oss hvilken nettleser eller mobiltelefon du brukte, eller hvilket ord du søkte etter når du støtte på problemet.

ærfugl Dïhte sån baakoehammoe daehtie baakoste

ærfugl (Not found in our corpus)
  • ærfugl subst. Msc ent. ubestemt