kofte Dïhte sån baakoehammoe daehtie baakostekofte Texts →
  • kofte subst. Fem ent. ubestemt

Fant du et problem?

Hvis du finner noen feil, vær så snill og ta kontakt med oss. Beskriv problemet og fortell oss hvilken nettleser eller mobiltelefon du brukte, eller hvilket ord du søkte etter når du støtte på problemet.

kofte Dïhte sån baakoehammoe daehtie baakoste

kofte Texts →
  • kofte subst. Fem ent. ubestemt